سایت-جعلی مدارک تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی

به نقل از سیروس صابری ریاست مرکز حراست دانشگاه آزاد اسلامی، حراست دانشگاه با همکاری پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات موفق به کشف باند کلاهبرداری شده است که با ساخت سایت‌های مجعول به نام دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه‌های پیام نور و غیرانتفاعی و سازمان نظام پزشکی کشور دست به کلاهبرداری در حوزه سایبری زده است. همچنین اطلاعات افرادی که در سایت مجعول به نشانی https://alumni-iau.org و سایت‌های مشابه درج گردیده مورد استخراج و با درخواست امور حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی و دیگر دانشگاه‌ها و مراکز که مورد جعل قرار گرفته اند، به مراجع قضایی تحویل شده است. ریاست مرکز حراست دانشگاه آزاد افزود، نشانی سایت رسمی دانشگاه آزاد اسلامی https://www.alumni-iau.net/ است و فارغ التحصیلان کلیه واحد‌های دانشگاه، به فاصله یکسال پس از فارغ التحصیلی، امکان آن را خواهند داشت تا با مراجعه به سامانه استعلام مدارک تحصیلی سازمان سنجش، به نشانیhttps://www.alumni-iau.net/Home/Inquiry به اطلاعات تحصیلی خود دسترسی داشته باشند و از مراجعه به هرگونه سایت دیگر خودداری نمایند.